In het LivingLab toont boombioloog Dr. Ute Sass-Klaassen samen met studenten van de Wageningen University & Research een vergelijkend hout- en jaarringonderzoek naar de bomen van het Amstelpark. In de tentoonstelling in de Orangerie in het Amstelpark kunnen bezoekers ervaren hoe jaarringonderzoek werkt en laten de onderzoekers zien hoe het met de vitaliteit van de bomen in het park staat. Het onderzoek zal terugkomen in de speculatieve rechtszaak Rechtszaak in het park – de bomen spreken zich uit  waarin Ute Sass-Klaasen als deskundige gehoord zal worden.

Hete en droge zomers, bosbranden en overstromingen – iedereen wordt met de neus op de feiten gedrukt dat ons klimaat verandert. Gedurende hittegolven, zoals in 2018, 2019 en 2020 maar ook deze zomer 2022, dragen de bomen bij aan een koeler stadsklimaat maar filteren ook fijnstof uit de lucht en bieden recreatiemogelijkheden voor miljoenen stadbewoners.

Het Amstelpark vervult sinds 50 jaar al deze functies. De ca. 300 boomsoorten, in 1972 oorspronkelijk geplant voor de Floriade, maken het park tot een groene oase. Maar terwijl ook deze zomer de oververhitte stadsbewoners in hun schaduw vertoeven, worden de bomen blootgesteld aan hoge temperaturen en droogte. Daarnaast hebben ze ook nog te maken met een steeds armere bodem door stikstofdepositie en met luchtvervuiling. In het Amstelpark kan je dat vooral al zien aan de afstervende fijnsparren.

In het LivingLab laten onderzoekers van het DendroLab van de Wageningen Universiteit & Research van binnenuit zien hoe het gesteld is met de vitaliteit van verschillende boomsoorten in het Amstelpark. Dat doen ze door behulp van jaarringonderzoek, want de jaarringen vormen een archief van de levensgeschiedenis van een boom. Hoe snel groeien verschillende boomsoorten in het Amstelpark? Hoe staat het met hun vitaliteit? Hoe hebben de bomen hebben de hittegolven van 2018 en 2019 ervaren? En wat te denken van de actuele hittegolf? De groei van twee eiken wordt bijvoorbeeld elk uur gemonitord; hebben zij kunnen groeien bij de hitte in de afgelopen weken?

In het LivingLab zie en ervaar je hoe jaarringonderzoek werkt. Hoe zijn de bomen bemonsterd? Hoe worden jaarringen gemeten en vooral: welk verhaal vertellen de bomen over hun leven in het Amstelpark? Het Amstelpark wordt in het Living Lab als proeftuin gebruikt voor onderzoek naar toekomstbestendige boomsoorten en zal een plaats zijn voor discussie over kansen van het beschermen van bomen en bossen en hun duurzaam beheer.

Onderzoek en kennis is nodig om ook in Amsterdam in actie te komen over hoe wij niet alleen mensen maar ook bomen en bossen kunnen beschermen tegen steeds urgentere bedreigingen.