De Getuigen-deskundigen

Getuige: Peter Akkerman, voorzitter van stichting bos dat van zichzelf is.Peter Akkermans getuigenis:

Als ik u vraag: van wie bent u? Van uzelf of ook van uw partner, kinderen, werknemer of nog  weer anderen?

En van wie zijn de bomen? Mogen die ook van zichzelf en elkaar zijn?

Vreemd eigenlijk dat al de natuur in Nederland in bezit is van iemand, de mens. Bezit  betekent dat je er mee mag doen wat je wil. Net zoals slaven vroeger bezit waren. Gelukkig  is dat nu afgeschaft. Maar het zou mooi zijn als dat ook voor de natuur kon, bijvoorbeeld  door het geven van rechten aan de natuur. Natuur heeft toch ook net zoveel recht als wij  om onder goede omstandigheden er te zijn en te leven?

Daarom ben ik met een club jonge mensen de stichting bos dat van zichzelf is gestart. Om  bos voor altijd terug te geven aan zichzelf. Dit staat ook zo omschreven in onze statuten.

We doen dit op drie manieren:

  • Door bos uit de markt te halen en het lokale ecosysteem te verbeteren.

  • Door actie te ondernemen om het bos rechten te geven

  • Door het bewerkstelligen van ene mentaliteitsverandering in de samenleving over de relatie van de mens als onderdeel van de natuur.


En natuurlijk om anderen te inspireren hetzelfde te doen.

We zijn al begonnen met een proefbos op landgoed Zonheuvel in Doorn dat we voor 10 jaar  en hopelijk daarna voor altijd teruggeven aan zichzelf. Maar er moet nog veel geburen  voordat we dit bos ook echt rechten toe kunnen kennen, gelukkig zijn we jong en hebben  we hier nog ruim de tijd voor. Deze rechtszaak in een mooie volgende stap.

We brengen met ons initiatief rechten van de natuur in de praktijk. Deze eerste stap is  relatief makkelijk omdat we beginnen met een klein stukje bos waarbij minder belangen  spelen dan bij bijvoorbeeld de Maas of de Noordzee. En hopen dit als eerste gebied in  Nederland rechten te geven en precedent te scheppen voor al die andere initiatieven.

Maar is er in Nederland ook al een precedent voor ons initiatief? Jazeker!

Op 16 april 1576 vaardigde Willem van Oranje, mede namens de regering de Acte van  Redemptie uit. In deze acte werd bepaald dat het Haagse Bos voor altijd behouden zou  blijven. Het verdrag stelt dat er geen boom meer mag worden gekapt in het Haagse Bos. Het  biedt zelfs bescherming tegen kap door de staat. Dit geld nog steeds en het bos staat er nog.  De enige keren dat er kap plaatsvond was tijdens de bezetting van de Fransen en de  Duitsers.

Natuurrechten is de manier om natuur op een gelijkwaardige manier te beschermen. En  word het weer mens als onderdeel van de natuur. Tevens helpt dit de bomen! Want als dit verwezenlijkt is zijn er geen stichtingen nodig als de onze om specifieke stukken bos rechten  te geven, want alle natuur heeft dan rechten. Dan is het in een keer voor alle natuur in Nederland goed geregeld.

Mensen hebben nu rechten, niet menselijke entiteiten zoals bedrijven ook, laten we nu de  stap zetten om ook de natuur rechten te geven. De natuur weer als gelijke van de mens, niet  ondergeschikt. We hebben elkaar namelijk hard nodig om de grote crisis op biodiversiteit,  klimaat, milieu en voedselzekerheid het hoofd te bieden.
Deskundige: dr. UGW Ute Sass-Klaassen, bosecoloog

Video met uitleg over haar onderzoek